Sporty zimowe są bardzo popularne w szczególności w krajach skandynawskich takich jak Finlandia, Norwegia czy Szwecja. Jest tak ze względu na panujący tam klimat, który sprzyja uprawianiu tym dyscyplinom. Nie oznacza to jednak, że w krajach takich jaki Niemcy, Polska czy Francja są one mało popularne. Liczy się przede wszystkim chęć i wola walki z najlepszymi. Do sportów zimowych zalicza się przede wszystkim takie sporty jak narciarstwo alpejskie, skoki narciarskie, hokej, łyżwiarstwo figurowe czy biathlon.

Każdy może uprawiać te dyscypliny sportu, nie zważając na wiek czy płeć są bowiem przewidziane różne kategorie wiekowe jak i zawody podzielone są na konkurencje męskie i żeńskie. Obecnie cały świat żyje igrzyskami olimpijskimi, które odbywają się w Vancouver. Biorą w niej udział reprezentacje z krajów całego świata, również Polska. Mimo że są to igrzyska zimowe nie brakuje tam reprezentacji z krajów egzotycznych takich jak Brazylia czy Jamajka. Jest tak ze względu na to, że cała stawka jest bardzo wyrównana i każdy ma szanse na zwycięstwo.