Jak nie trudno domyślić się jednymi z najbardziej kojarzonych z ekonomią pojęć jest podaż i popyt. To właśnie one warunkują kształtowanie się cen każdego produktu czy usługi na jakie występuje zapotrzebowanie. Jedno pojęcie wynika więc z drugiego. Aby jeszcze dokładniej przedstawić korelacje zachodzące pomiędzy popytem a podażą w niniejszym artykule przedstawimy najciekawsze przykłady. Jednym z najczęściej podawanych przykładów w literaturze ekonomicznej są te, związane bezpośrednio z nabywaniem wszelkiego rodzaju produktów żywnościowych, bez których życie człowieka byłoby niemożliwe. Najpełniejszy obraz korelacji popytu i podaży na dane dobro wskazuje kształtowanie się jego ceny.

Jeśli cena rośnie wskazuje to na znaczące zwiększenie zapotrzebowania na dany produkt. W konsekwencji przyjdzie nam zapłacić znacznie więcej za dany produkt przy dłużej utrzymującym się popycie. Może się również zdarzyć, że popyt będzie tak duży, że cena danego dobra może przekroczyć dopuszczalne bariery cenowe. Wówczas mamy do czynienia najczęściej ze spekulacją na danym dobrze. Podaż natomiast możemy zaobserwować na przykład na rynku papierów wartościowych. Tutaj jednak tym co o nim decyduje jest przede wszystkim negatywna informacja. Może nim być nim również realizacja zysków przez inwestorów.