Wśród różnego typu sztuk oraz nauk, które obecnie istnieją i są uznawane na świecie, należy wymienić między innymi historię sztuki. Poza tym istnieje również historia muzyki. Obie nauki istnieją jako przedmioty szczególnie w liceum, a także w niektórych gimnazjach. Stają się one coraz popularniejsze. Są one wprost wymagane, szczególnie jeden z nich, w zależności od tego jaki kierunek studiów wybieramy, jaką drogę życiową. Jeśli chcemy związać się ze sztuką malarstwa, rzeźby, to wtedy wymagana jest od nas historia sztuki. Z kolei jeśli pragniemy uczęszczać do Akademii Muzycznej, to zdawać na maturze musimy historię muzyki. Poza tym oba przedmioty dają nam możliwość skierowania swoich kroków na drogę filmówki, aktorstwa, różnego typu muzyki, w tym rozrywkowej i wiele innych.

Poza tym, pomijają studia czy maturę, dobrze jest mieć pojęcie na temat historii sztuki i muzyki, żeby być osobą kulturalną, oczytaną i obytą w świecie sztuki i kultury. Trzeba przyznać, ze coraz częściej umiejętności te są cenione na arenie międzynarodowej. Dobrze jest mieć na przykład ogólną wiedzę z tych dwóch dziedzin, a do tego malować, rzeźbić lub grać na jakimś instrumencie, co świadczy o naszej elokwencji i poszanowaniu przodków, a także inwestowaniu w siebie.