Historia administracji państwowej w Polsce to nauka o powstawaniu i rozwoju aparatu administracji państwowej. Ukazuje ona rozwój poszczególnych typów ustroju w państwie polskim oraz historię jego organów. W drugiej połowie XVIII wieku zaczął się kształtować ustrój administracji, w którym uregulowano prawa i obowiązki nie tylko samych organów administracji państwowej ale także obywateli, korzystających z tych organów. Jest to historia powstawania i rozwoju organów, fundacji i zakładów administracyjnych, a także jednostek samorządu terytorialnego: województw, powiatów i gmin.

Historia administracji państwowej w Polsce przedstawia także rozwój urzędów ministerialnych, wojewodów oraz sądów. Wyjaśnia znaczenia przepisów prawa, w szczególności konstytucji, ustaw, rozporządzeń, uchwał czy statutów i regulaminów. Historia administracji przedstawia także kolejne etapy rozwoju aparatury rządowej i zakres korzystania przez użytkowników z organów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, muzea, biblioteki, szpitale, zakłady karne czy sądy.