Głównym narzędziem umożliwiającym opublikowanie, stworzonych w standardzie HTML, stron www w sieci Internet oraz odpowiedzialnym za poprawne przekazywanie ich z serwerów do różnych przeglądarek internetowych jest protokół HTTP. Skrót ten oznacza Hypertext Transfer Protocol, czyli protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych. Komunikacja serwera z przeglądarką odbywa się za pomocą różnych żądań dotyczących danych, kierowanych przez przeglądarkę do serwera, oraz odpowiedzi serwera, udzielanej na zadane zapytanie bądź żądanie.

Do identyfikacji umieszczonych treści jako dokumentów HTML służą metadane zawierające standard MIME, czyli Multipurpose Internet Mail Extension, jak również znaki zapisane w jednym z powszechnie stosowanych kodów, takich jak ASCII, UCS-2, Unikod lub UTF-8. Dopiero dokument zawierający te wszystkie dane może zostać odpowiednio zidentyfikowany przez protokół a następnie zinterpretowany przez używaną przeglądarkę. Jeden błąd webmastera poczyniony w trakcie kodowania strony www może spowodować, iż będzie ona całkowicie nieczytelna dla obowiązujących standardów, w związku z tym to właśnie na nich ciąży odpowiedzialność do uprzedniej weryfikacji stworzonej strony pod kątem jej poprawnego funkcjonowania.